за Христос

За да дадеш на Неговия народ да познае спасение
чрез прощаване греховете им,

Слушай Лука 1:77
Лука 1:77

Препратки:

Други преводи на Лука 1:77: