за Христос

Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; защото ще вървиш пред Господа, за да приготвиш пътищата за Него.

Слушай Лука 1:76
Лука 1:76

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:76

После Захарий говори за мисията на Йоан, предвестника на Спасителя. Йоан ще бъде „пророк на Всевишния“ и ще подготвя сърцата на хората за идването на Господа, като проповядва спасение на Неговите хора чрез опрощението на техните грехове. И отново забелязваме, че същите неща, които в СЗ се свързват с Йехова, тук в Новия, се свързват с Исус. Малахия предсказва, че преди Йехова ще дойде вестител, който ще подготви Неговия път (3:1). Захарий казва, че Йоан идва, за да подготви пътя на Исус. Изводът, който следва, е съвсем прост: Исус е Йехова.

Други преводи на Лука 1:76:

А ти, дете мое, ще бъдеш наречен
пророк на Всевишния,
защото ще вървиш пред Господа,
за да приготвиш пътя за него
/Съвременен превод 2004/
Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш пътищата за Него,
/Верен 2002/
Да! И ти, дете, пророк на Всевишния ще се наречеш; защото ще вървиш пред Господа, за да приготвиш пътищата за Него.
/Библейско общество 2000/
Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш;
Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него.
/Протестантски 1940/
И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,
/Православен/
И ти, отроче, пророк на Вишнаго ще се наречеш; защото ще предидеш пред лицето Господне, да приготвиш пътищата му;
/Цариградски/
And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;
/KJV/