за Христос

клетвата, с която се закле на баща ни Авраам:

Слушай Лука 1:73
Лука 1:73

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:73

Захарий възхвалява Бог за това, че е верен на Своите обещания. Господ е сключил с Авраам безусловен договор за спасение и това обещание е изпълнено в идването на Един, Който произлиза от Авраамовото семе, а именно Господ Исус Христос. Спасението, което Той носи, е както външно, така и вътрешно. Външното спасение означава освобождение „от ръката на неприятелите ни“, а вътрешното означава освобождение от всякакъв страх, за да можем да Му служим „в святост и правда през всичките си дни“.

Предлагаме ви две интересни разсъждения върху този пасаж от Кембъл Морган. От една страна, той прави връзка между значението на името Йоан и основната тема на песента - и двете говорят за Божията милост. От друга, той забелязва свързаност между значенията на имената на Йоан, Захарий и Елисавета и 72 и 73 ст.:

Йоан - обещаната милост (72 ст.),

Захарий - за да напомни (72 ст.),

Елисавета - клетвата (73 ст.).

И така, Божието милосърдие, чийто вестител ще бъде Йоан, ще дойде, защото Бог ще си спомни клетвата, дадена от Него при сключването на светия завет.

Други преводи на Лука 1:73: