за Христос

избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят,

Слушай Лука 1:71
Лука 1:71

Препратки:

Други преводи на Лука 1:71: