за Христос

(както е говорил чрез устата на святите Си пророци от вековете),

Слушай Лука 1:70
Лука 1:70

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:70

Захарий хвали Бог за това, че е изпълнил предсказанията. Идването на Месията е било предсказано от светите пророци... още от началото на света. То означава избавление от враговете и защита от неприятелите.

Други преводи на Лука 1:70: