за Христос

Благословен Господ, Израелевият Бог,
защото посети Своя народ и извърши изкупление за него.

Слушай Лука 1:68
Лука 1:68

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:68

Той хвали Бог за това, кое- е направил. Захарий разбира, че раждането на неговия син Йоан означава, че много скоро ще дойде и Месията. В думите на Захарий идването на Христос е описано като свършен факт, макар че то все още не е станало в действителност. Вярата му дава увереност да каже, че Бог вече е посетил и откупил Своя народ, изпращайки неговия Изкупител. Йехова е издигнал рог на спасение в царския дом на... Давид. (По онова време рогът се е използвал като съд, в който се е държало мирото за помазването на царете. Следователно тук „рог на спасение“ може да означава „Цар на спасение“ от царското поколение на Давид. Той също така може да се приеме като символ на сила, което ще означава, че „рог на спасение“ може да се тълкува като „мощен Спасител“.)

Други преводи на Лука 1:68: