за Христос

Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, като казваше:

Слушай Лука 1:67
Лука 1:67

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:67

Освободен от веригите на неверието и изпълнен със Светия Дух, Захарий получава вдъхновение и възхвалява Бог чрез един чудесен химн, в който изобилстват цитати от СЗ.

Други преводи на Лука 1:67: