за Христос

И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, като казваха: Какво ли ще бъде това дете? Защото Господнята ръка беше с него.

Слушай Лука 1:66
Лука 1:66

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:66

Но учудването на хората пораства още повече, когато виждат, че В момента, в който Захарий написва Върху дъсчицата името „Йоан“, говорът му се възвръща. Новината бързо се разпространява „по цялата хълмиста страна на Юдея“ и хората се питат какви ли ще бъдат бъдещите дела на това необикновено дете, защото разбират, че специалното благоволение на Господа е върху него.

Други преводи на Лука 1:66:

Хората, които чуха за станалото, се питаха с удивление: Какво ли ще бъде това дете? Защото наистина силата на Господа беше с него.
/Съвременен превод 2004/
И всички, които чуха това, го пазеха в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това дете? И ръката на Господа беше с него.
/Верен 2002/
И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, като казваха: Какво ли ще бъде това дете? Защото Господнята ръка беше с него.
/Библейско общество 2000/
И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него.
/Протестантски 1940/
Всички, които чуха, туриха това на сърце си и казваха: какво ли ще бъде тоя младенец? И ръката Господня беше с него.
/Православен/
И всички които чуха, туриха това на сърцето си и казваха: Какво ли ще бъде това отроче? И ръката Господня беше с него.
/Цариградски/
And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.
/KJV/