за Христос

И начаса устата му се отвори и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога.

Слушай Лука 1:64
Лука 1:64

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:64

Но учудването на хората пораства още повече, когато виждат, че В момента, в който Захарий написва Върху дъсчицата името „Йоан“, говорът му се възвръща. Новината бързо се разпространява „по цялата хълмиста страна на Юдея“ и хората се питат какви ли ще бъдат бъдещите дела на това необикновено дете, защото разбират, че специалното благоволение на Господа е върху него.

Други преводи на Лука 1:64: