за Христос

Казаха й: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.

Слушай Лука 1:61
Лука 1:61

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:61

Когато идва Времето за раждане, Елисавета ражда син. Роднините и приятелите и са много зарадвани. На осмия ден детето е обрязано и трябва да получи име. Никой не се съмнява, че въпросът вече е решен и че то ще носи името на баща си Захария. Но когато майката оповестява, че детето ще се казва Йоан, изненадата е много голяма, тъй като никой от роднините не се казва така.

Други преводи на Лука 1:61: