за Христос

Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всички Господни заповеди и наредби.

Слушай Лука 1:6
Лука 1:6

Препратки:

Други преводи на Лука 1:6: