за Христос

Лука 1:57-80   

57 Рождението на Йоан Кръстител
А на Елисавета дойде времето да роди; и тя роди син.
58 И като чуха съседите и роднините й, че Господ показал към нея велика милост, се радваха с нея.
59 И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по името на баща му.
60 Но майка му каза: Не, ще се нарече Йоан.
61 Казаха й: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.
62 И запитаха баща му със знаци как би искал той да го нарекат.
63 А той поиска дъсчица и написа тези думи: Йоан му е името. И те всички се зачудиха.
64 И начаса устата му се отвори и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога.
65 И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея.
66 И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, като казваха: Какво ли ще бъде това дете? Защото Господнята ръка беше с него.
67 Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, като казваше:
68 Благословен Господ, Израелевият Бог,
защото посети Своя народ и извърши изкупление за него.
69 И издигна рог на спасение за нас
в дома на слугата Си Давид
70 (както е говорил чрез устата на святите Си пророци от вековете),
71 избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят,
72 за да покаже милост към бащите ни
и да спомни святия Свой завет,
73 клетвата, с която се закле на баща ни Авраам:
74 да даде на нас, освободени от ръката на неприятелите ни,
да Му служим без страх,
75 в святост и правда пред Него, през всичките си дни.
76 Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; защото ще вървиш пред Господа, за да приготвиш пътищата за Него.
77 За да дадеш на Неговия народ да познае спасение
чрез прощаване греховете им,
78 поради съкровеното милосърдие на нашия Бог,
с което ще ни посети зора отгоре,
79 за да осияе седящите в тъмнина и в смъртна сянка;
така че да насочи стъпките ни в пътя на мира.
80 А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израел.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24