за Христос

В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отряд на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци и се казваше Елисавета.

Слушай Лука 1:5
Лука 1:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:5

Лука започва сбоя разказ с описание на родителите на Йоан Кръстител, които живеят по времето на царуването на злия цар Ирод Велики, който бил юдейски цар. Той е бил идумеянин, което ще рече потомък на Исав.

Захарий (което означава „Господ си спомня“) е свещеник от Авиевия отряд - един от двадесет и петте отряда, на които е разделено юдейското свещеничество от Давид ( 1Летописи 24:10). Два пъти в годината всеки отряд получава правото да служи в Ерусалимския храм в продължение на една седмица, като службата започва в събота и завършва в следващата събота. По онова време има толкова много свещеници, че повечето от тях получават правото да кадят тамян в Святото място на храма само веднъж в живота си, ако изобщо имат това Щастие.

Елисавета (което означава „Божията клетва“) също произхожда от свещеническото семейство на Аарон. Тя и съпругът ѝ са набожни юдеи и най-добросъвестно съблюдават спазването на Старозаветните Писания както в морално, така и в ритуално отношение. Те, разбира се, не са безгрешни, но винаги, когато правят грях, принасят жертва или извършват необходимия за целта обред.

Други преводи на Лука 1:5:

По времето, когато Ирод беше цар на Юдея, имаше един свещеник на име Захарий, който беше от рода на Авия. Жената на Захарий беше от рода на Аарон и се казваше Елисавета.
/Съвременен превод 2004/
В дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от отряда на Авия на име Захария. Жена му беше от дъщерите на Аарон и се наричаше Елисавета.
/Верен 2002/
В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отряд на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци и се казваше Елисавета.
/Библейско общество 2000/
В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета.
/Протестантски 1940/
В дните на Ирода, цар иудейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, на име Захария; а жена му беше от дъщерите Ааронови, и името й - Елисавета.
/Православен/
В дните на Ирода царя Юдейскаго имаше некой си свещеник, от четата Авиева, на име Захария; и жена му от дъщерите Ааронови, и името й Елисавета.
/Цариградски/
THERE was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.
/KJV/