за Христос

Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му няма да има край.

Слушай Лука 1:33
Лука 1:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:33

Обърнете внимание на важните истини, които крие благовещението:

Истината за човешката природа на Месията - „ще заченеш 6 утробата и Ще родиш Син“.

Божествената Му природа и мисията Му на Спасител - „когото ще наречеш ИСУС“ (което означава Йехова е Спасителят).

Присъщото Му величие - „Той ще бъде велик“ и като Личност, и като дело.

Неговата самоличност като Божий Син - „и ще се нарече Син на Всевишния“.

Правото Му да заеме трона на Давид - „и Господ Бог ще Му даде пресшола на баща Му Давид“, което Го утвърждава като Месия.

Неговото вечно и всеобщо царство ~ »Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край“.

31 и 32 ст. характеризират Христос Такъв, Какъвто ще бъде по време на Първото Си пришествие, докато 326 и 33 ст. Го описват като Цар на царете и Господ на господарите, Какъвто ще Го видим по време на Второто Му пришествие.

Други преводи на Лука 1:33: