за Христос

Лука 1:26-38   

26 Благовещение
А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет,
27 при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.
28 И като дойде ангелът при нея, каза: Здравей, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.
29 А тя много се смути от думите му и си размишляваше какъв ли ще е този поздрав.
30 И ангелът й каза: Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение.
31 И, ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш Син, Когото ще наречеш Исус.
32 Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид.
33 Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му няма да има край.
34 А Мария каза на ангела: Как ще стане това, тъй като мъж не познавам?
35 И ангелът й отговори: Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святият, Който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
36 И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е заченала син; и това е шестият месец за нея, за която се казваше, че е бездетна.
37 Защото за Бога няма нищо невъзможно.
38 И Мария каза: Ето Господнята слугиня пред тебе; нека ми бъде според твоите думи. И ангелът си отиде от нея.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24