за Христос

Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците причината да ме укоряват.

Слушай Лука 1:25
Лука 1:25

Препратки:

Други преводи на Лука 1:25: