за Христос

И като изтекоха дните на службата му в храма, той си отиде у дома.

Слушай Лука 1:23
Лука 1:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:23

Когато се свършват дните на служението, Захарий се прибира у дома си, но без да може да говори, според както е предсказал ангелът.

Други преводи на Лука 1:23: