за Христос

А когато излезе, той не можеше да проговори; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знаци и оставаше ням.

Слушай Лука 1:22
Лука 1:22

Препратки:

Други преводи на Лука 1:22:

А когато излезе, той не можеше да им продума и те разбраха, че е имал видение, защото им правеше знаци, а оставаше безмълвен.
/Съвременен превод 2004/
А когато излезе, той не можеше да им говори; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знаци и оставаше ням.
/Верен 2002/
А когато излезе, той не можеше да им проговори; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знаци и оставаше ням.
/Библейско общество 2000/
А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знакове и оставаше ням.
/Протестантски 1940/
А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, а той им се обясняваше със знакове, и оставаше ням.
/Православен/
А когато излезе, не можеше да им продума, и разумеха че е видение видел в храма, и той им киваше, и оставаше нем.
/Цариградски/
And when he came out, he could not speak unto them: and they perceived that he had seen a vision in the temple: for he beckoned unto them, and remained speechless.
/KJV/