за Христос

И, ето, ще млъкнеш и няма да можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва на думите ми, които ще се изпълнят своевременно.

Слушай Лука 1:20
Лука 1:20

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:20

Заради своите съмнения Захарий ще загуби способността си да говори до деня на раждането на детето. Винаги, когато вярващият изрази съмнение по отношение на Божието Слово, той загубва способността си да свидетелства за Него и да Го хвали. Неверието запечатва устните на човека и те остават така до мига, в който вярата се връща и ги отключва, за да отприщи поток от хваления.

Други преводи на Лука 1:20:

Но тъй като не повярва на думите ми, които ще се сбъднат, когато настъпи времето за това, ти ще онемееш и ще мълчиш до деня, в който стане казаното от мен.
/Съвременен превод 2004/
И ето, ти ще онемееш и няма да можеш да говориш до деня, когато всичко това се сбъдне, защото не повярва на думите ми, които ще се изпълнят своевременно.
/Верен 2002/
И ето, ще млъкнеш и няма да можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва на думите ми, които ще се изпълнят своевременно.
/Библейско общество 2000/
И, ето, ще млъкнеш, и не ще можеш да говориш, до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно.
/Протестантски 1940/
и ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си.
/Православен/
И, ето, ще мълчиш и не ще можеш да говориш, до денят в който ще бъде това, защото не хвана вера на думите ми, които ще се сбъдат на времето си.
/Цариградски/
And, behold, thou shalt be dumb, and not able to speak, until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season.
/KJV/