за Христос

Ангелът му отговори: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.

Слушай Лука 1:19
Лука 1:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:19

Ангелът отговаря, че той е Гавриил („силният на Господа“). Въпреки че хората обикновено си представят Гавриил като архангел, в Библията той е описан като един, който стои в Божието присъствие и носи Божиите послания на човека. ( Даниил 8:16 Даниил 9:21)

Други преводи на Лука 1:19:

Ангелът му отговори: Аз съм Гавриил и стоя в присъствието на Бога. Той ме изпрати да разговарям с теб и да ти предам тази радостна вест.
/Съвременен превод 2004/
Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.
/Верен 2002/
Ангелът му отговори: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.
/Библейско общество 2000/
Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.
/Протестантски 1940/
Ангелът му отговори и рече: аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това;
/Православен/
А отговори ангелът и рече му: Аз съм Гавриил който предстоя пред Бога; и праведен съм да ти говоря, и да ти благовестя това.
/Цариградски/
And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings.
/KJV/