за Христос

А Захария каза на ангела: Как ще се уверя в това, защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст?

Слушай Лука 1:18
Лука 1:18

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:18

Възрастният Захарий е обхванат от съмнения по отношение изпълнението на обещанието, защото както той, така и жена му са прекалено стари, за да могат да имат деца. Въпросът му изразява огромното съмнение, което крие неговото сърце.

Други преводи на Лука 1:18: