за Христос

И ще обърне мнозина от израелтяните към Господа, техния Бог.

Слушай Лука 1:16
Лука 1:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:16

И накрая, Йоан ще бъде Велик, защото ще бъде предвестник на Месията. Много от юдеите ще се обърнат към Господа благодарение на него. Неговото служение ще бъде като служението на пророк Илия - то ще има за цел възстановяването на правилните взаимоотношения между Бог и човека чрез покаянието на човека. Във връзка с това Коулмън Лак пише следното:

„Йоановата проповед ще изпълни сърцата на нехайните родители с истинска духовна грижа към техните деца. От друга страна, тя ще има за цел да смири сърцата на непокорните и бунтуващи се деца, така че те да станат послушни на „мъдростта на справедливостта“.

С други думи, Йоан ще се бори да изведе от света група вярващи, които да бъдат подготвени да се срещнат с Господа, когато Той дойде. Целта на този вид служение си заслужава усилията на всеки един от нас.

Забележете колко умело Лука внушава мисълта за Божествеността на Христос (16 и 17 ст.). В 16 ст. се казва, че Йоан „ще обърне мнозина от израилтяните към Господа, техния Бог“. След това в 17 ст. се казва, че Йоан „ще предиде пред Лицето Му“. Кого замества местоимението „Му“? Без съмнение, то замества „Господа, техния Бог“ от предишния стих. Ние обаче знаем, че Йоан е предвестник на Исус. Изводът е съвсем ясен: Исус е Бог.

Други преводи на Лука 1:16: