за Христос

Защото ще бъде велик пред Господа; вино и сикера няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от майчината си утроба.

Слушай Лука 1:15
Лука 1:15

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:15

Това дете ще бъде велико пред Господа (единственото величие, което действително има значение). Най-напред Йоан ще бъде велик, защото ще бъде отделен за Бог: нито ще пие вино (от плода на лозата), нито друго спиртно питие (от плодовете на другите растения).

Освен това Йоан ще бъде велик заради духовната си надареност: той ще бъде изпълнен със Светия Дух още при своето зачатие. (Това не означава, че Йоан е бил спасен или новороден още преди своето физическо раждане, а само че Божият Дух е бил в него още от момента, в който той е бил заченат, за да го подготви за специалната му мисия като предвестник на Христос.)

Други преводи на Лука 1:15:

Той ще бъде велик пред Господа. Не трябва да пие вино или спиртно питие и още от зачатието си ще бъде изпълнен със Святия Дух.
/Съвременен превод 2004/
Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Свети Дух още в майчината си утроба.
/Верен 2002/
Защото ще бъде велик пред Господа; вино и сикера няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от майчината си утроба.
/Библейско общество 2000/
Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си.
/Протестантски 1940/
защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си;
/Православен/
Защото ще бъде велик пред Бога; и вино и сикера нема да пие; и ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си.
/Цариградски/
For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb.
/KJV/