за Христос

Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото раждане.

Слушай Лука 1:14
Лука 1:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:14

Присъствието на свещеника и множеството от молещи се хора създават особено подходяща обстановка за Божествено откровение. От дясната (почетната) страна на олтара се появява ангел от ГОСПОДА. Отначало Захарий е обзет от голям страх - нали нито един от хората, които живеят по онова време, не е виждал ангел! Но ангелът го успокоява с една чудесна новина: Елисавета ще роди син, когото ще нарекат Йоан („благодатта“ или „милостта на Йехова“), и освен че ще бъде „радост и веселие на родителите си“, той ще донесе благословение на мнозина.

Други преводи на Лука 1:14: