за Христос

Но ангелът му каза: Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.

Слушай Лука 1:13
Лука 1:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:13

Присъствието на свещеника и множеството от молещи се хора създават особено подходяща обстановка за Божествено откровение. От дясната (почетната) страна на олтара се появява ангел от ГОСПОДА. Отначало Захарий е обзет от голям страх - нали нито един от хората, които живеят по онова време, не е виждал ангел! Но ангелът го успокоява с една чудесна новина: Елисавета ще роди син, когото ще нарекат Йоан („благодатта“ или „милостта на Йехова“), и освен че ще бъде „радост и веселие на родителите си“, той ще донесе благословение на мнозина.

Други преводи на Лука 1:13:

Но ангелът му каза: Не се страхувай, Захарий! Молитвата ти е чута. Жена ти Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш Йоан.
/Съвременен превод 2004/
Но ангелът му каза: Не се бой, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.
/Верен 2002/
Но ангелът му каза: Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.
/Библейско общество 2000/
Но ангелът му рече: Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан.
/Протестантски 1940/
А Ангелът му рече: не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Иоан;
/Православен/
И рече му ангелът: Не бой се, Захарие; защото послуша ти се молбата; и жена ти Елисавет ще ти роди син, и ще му наречеш името Иоан.
/Цариградски/
But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.
/KJV/