за Христос

Исус му каза: Прогледай; твоята вяра те изцели.

Слушай Лука 18:42
Лука 18:42

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 18:42

Тогава Исус изпълнява молбата на човека и слепият незабавно получава зрение. И не само това, но веднага тръгва след Господа, като слави Бог. Това събитие идва да ни покаже, че трябва да се осмелим да вярваме на Бог и за невъзможното.

Голямата вяра е голяма почит за Него. Както казва поетът:

При един Цар отиваш ти: затова големи искания приготви.

Че такава мощ и сила има Той -няма искане, което да бъде прекалено голямо на бой.

Джон Нютън

Други преводи на Лука 18:42: