за Христос

Но те не разбираха нищо от това; и тези думи бяха скрити за тях и не разбираха това, което се казваше.

Слушай Лука 18:34
Лука 18:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 18:34

Странно наистина, но учениците не разбират „нищо от това, което се казваше“. Значението на казаното от Исус е скрито за тях. На нас сега ни е трудно да разберем защо тези ученици са били толкова невъзприемчиви, но обяснението може би е следното: техните умове са били до такава степен заети от мисълта за един временен освободител, който да ги отърве от римското робство и да установи царството си незабавно, че те са отказали да си представят какъвто и да било друг изход. Често пъти ние вярваме само това, което искаме да вярваме, и се противопоставяме на истината, ако тя не съответства на предварително създадените ни представи.

Други преводи на Лука 18:34: