за Христос

Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се подиграят с Него и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят,

Слушай Лука 18:32
Лука 18:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 18:32

За трети път Господ взима дванадесетте ученици при Себе Си и нм разказва подробно за това, което Ще Му се случи (вж. 9:22, 44). Той предсказва Своите мъки, които ще дойдат, за да потвърдят писаното чрез пророците в СЗ. С божествено прозрение Той спокойно пророкува, че „ще бъде предаден на езичниците“. „Имало е голяма вероятност Исус да бъде убит тайно или пребит с камъни в някоя тълпа.“ Но предсказанията на пророците казват, че Той ще бъде предаден, поруган, оскърбен и оплют и това трябва да се изпълни. Исус ще бъде бит и после убит, но на третия ден ще възкръсне отново.

Останалите глави разкриват драмата, така удивително предвидена и предсказана от Исус:

„Ето, възлизаме в Ерусалим“ (18:3519:45).

„Човешкият Син... ще бъде предаден на езичниците“ (19:47-23:1).

„Ще Му се поругаят и... ще Го оскърбят“ (23:1-32).

„Ще Го убият“ (23:33-56).

„И на третия ден ще възкръсне“ (24:1-12).

Други преводи на Лука 18:32: