за Христос

Трето предсказание за страданията и възкресението
(Мат. 20:17-19; Марк 10:32-34)

И като повика дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Йерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни.

Слушай Лука 18:31
Лука 18:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 18:31

За трети път Господ взима дванадесетте ученици при Себе Си и нм разказва подробно за това, което Ще Му се случи (вж. 9:22, 44). Той предсказва Своите мъки, които ще дойдат, за да потвърдят писаното чрез пророците в СЗ. С божествено прозрение Той спокойно пророкува, че „ще бъде предаден на езичниците“. „Имало е голяма вероятност Исус да бъде убит тайно или пребит с камъни в някоя тълпа.“ Но предсказанията на пророците казват, че Той ще бъде предаден, поруган, оскърбен и оплют и това трябва да се изпълни. Исус ще бъде бит и после убит, но на третия ден ще възкръсне отново.

Останалите глави разкриват драмата, така удивително предвидена и предсказана от Исус:

„Ето, възлизаме в Ерусалим“ (18:3519:45).

„Човешкият Син... ще бъде предаден на езичниците“ (19:47-23:1).

„Ще Му се поругаят и... ще Го оскърбят“ (23:1-32).

„Ще Го убият“ (23:33-56).

„И на третия ден ще възкръсне“ (24:1-12).

Други преводи на Лука 18:31:

Исус отведе настрана дванадесетте апостола и им каза: Чуйте! Отиваме в Ерусалим и всичко писано от пророците за Човешкия Син ще се сбъдне.
/Съвременен превод 2004/
И като взе дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Ерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни,
/Верен 2002/
И като взе дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Йерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни.
/Библейско общество 2000/
И като взе дванадесетте при Себе Си, рече им: Ето, възлизаме в Ерусалим, и ще се изпълни, в Човешкия Син, всичко що е писано чрез пророците.
/Протестантски 1940/
И като взе със Себе Си дванайсетте, рече им: ето, възлизаме за Иерусалим, и ще се извърши на Сина Човечески всичко, писано чрез пророците;
/Православен/
И като взе дванадесетте при себе си, рече им: Ето възлезваме в Ерусалим, и ще се свърши всичко що е написано от пророците за Сина Человеческаго.
/Цариградски/
Then he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of man shall be accomplished.
/KJV/