за Христос

А Господ каза: Ако имате вяра колкото синапово зърно, бихте казали на тази черница: Изкорени се и се насади в морето, и тя би ви послушала.

Слушай Лука 17:6
Лука 17:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 17:6

Отговорът на Господ показва, че тук става въпрос не толкова за количеството на вярата, колкото за нейното качество. Освен това проблемът не е да получиш повече Вяра, а да знаеш как да използваш вярата, която имаш. Онова, което ни прави неспособни да прощаваме на нашите братя, са нашата гордост и самолюбие, затова ние трябва да ги изкореним и махнем от себе си. Щом като вяра колкото синапово зърно може да изкорени една черница и да я посади В морето, то същата тази вяра може да ни даде много по-лесно да победим непреклонността и коравосърдечието, които ни пречат да прощаваме вината на нашия брат безброй пъти.

Други преводи на Лука 17:6:

Господ им отговори: Ако имате вяра колкото синапено зрънце, можете да заповядате на тази черница: Изкорени се и се засади в морето! и тя ще ви се подчини.
/Съвременен превод 2004/
А Господ каза: Ако имате вяра колкото синапено зърно, щяхте да кажете на тази черница: Изкорени се и се насади в морето; и тя щеше да послуша.
/Верен 2002/
А Господ каза: Ако имате вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тази черница: Изкорени се и се насади в морето, и тя би ви послушала.
/Библейско общество 2000/
А Господ рече: Ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.
/Протестантски 1940/
А Господ рече: да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.
/Православен/
А Господ рече: Ако да имахте вера колкото зърно синапово, рекли бихте на тази черница: Изтръгни се и насади се в морето, и тя би ви послушала.
/Цариградски/
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
/KJV/