за Христос

И апостолите казаха на Господа: Прибави ни още вяра.

Слушай Лука 17:5
Лука 17:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 17:5

Идеята за прощаване седем пъти на ден сигурно се оказва много трудна, ако ли не и невъзможна за изпълнение за апостолите. Те сигурно се чувстват неспособни да покажат такава милост и затова помолват Господ ди увеличи тяхната вяра.

Други преводи на Лука 17:5: