за Христос

Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го запази.

Слушай Лука 17:33
Лука 17:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 17:33

Всеки, който иска да спаси живота си, като се грижи само за физическата си безопасност и не мисли за душата си, ще го загуби. От друга страна, всеки, който изгуби живота си по времето на тази скръб заради верността си към Господа, ще го запази за вечността.

Други преводи на Лука 17:33: