за Христос

И му каза: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.

Слушай Лука 17:19
Лука 17:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 17:19

И като се обръща към самарянина, Господ Исус казва: „Стани и си иди; твоята вяра те изцели.“ Следователно само благодарната една десета част от хората наследяват истинските богатства на Христос. Исус посреща Върналия се обратно (15 ст.) и благодарящ Му човек (16 ст.) с нова благословия. Думите „твоята вяра те изцели“ означават, че ако деветте прокажени са били изчистени само от болестта си, десетият е бил изчистен и от греха!

Други преводи на Лука 17:19: