за Христос

И като си дойде у дома, свиква приятелите и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца.

Слушай Лука 15:6
Лука 15:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 15:6

После овчарят извиква своите приятели и съседи, за да се радват заедно с него на спасението на изгубената овца. 7 ст. не означава, че има хора, които нямат нужда от покаяние. Всички хора са грешни и трябва да се покаят, за да бъдат спасени. Тук става дума за онези, които сами се смятат за праведни и считат, че нямат нужда от покаяние.

Други преводи на Лука 15:6:

и като пристигне у дома, ще събере съседите и приятелите си и ще им каже: Радвайте се с мен, защото намерих изгубената си овца.
/Съвременен превод 2004/
И като си дойде у дома, свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мен, защото си намерих изгубената овца.
/Верен 2002/
И като си дойде у дома, свиква приятелите и съседите си и им казва: Радвайте се с мен, че си намерих изгубената овца.
/Библейско общество 2000/
И като си дойде у дома свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца.
/Протестантски 1940/
и като дойде дома, свиква приятели и съседи и им казва: порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца.
/Православен/
и като си дойде у дома си, свиква приятелите си и съседите си, и казва им: Радвайте се с мене че си намерих изгубената овца.
/Цариградски/
And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost.
/KJV/