за Христос

И като я намери, вдига я на рамената си радостен.

Слушай Лука 15:5
Лука 15:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 15:5

След като намира овцата, овчарят я вдига на своите рамене и я занася у дома. Това действие предполага, че спасената овца се наслаждава на такива привилегии и близост, каквито никога преди това не е имала, докато е била сред другите овце.

Други преводи на Лука 15:5: