за Христос

И Той им разказа тази притча:

Слушай Лука 15:3
Лука 15:3

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 15:3

В тези стихове Господ Исус е представен като овчар, а книжниците и фарисеите - като деветдесет и девет овце. Изгубената овца е символ на бирника или на някой друг признат от всички грешник. Когато овчарят разбира, че една от неговите овци се е изгубила, той оставя деветдесет и деветте в пустинята (не в кошарата) и тръгва да я търси, „докле я намери“. Що се отнася до нашия Господ, това търсене означава Неговото слизане на земята, годините на Неговото обществено служение и Неговбто отхвърляне, страдание и смърт. Колко искрено звучат стиховете на стихотворението „Деветдесет и деветте“: Но нито една от изкупените никога не узна какви дълбоки Води е прегазил Исус, какви мрачни доби е преминал Христос, за да хване овцата, която блуждае В нощта.

Други преводи на Лука 15:3: