за Христос

Притча за изгубената овца
(Мат. 18:12-14)

А всички бирници и грешници се приближаваха до Него да Го слушат.

Слушай Лука 15:1
Лука 15:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 15:1

Учението, което Господ Исус проповядва в 14 гл-q се оказва особено привлекателно за презрените бирници и за всички ония, които обществото смята за грешници. И макар че Исус ги порицава за техните грехове, много от тях признават, че Той е прав. В борбата срещу себе си те застават на Негова страна и Го признават за Господ, като се разкайват искрено. Винаги, когато Исус среща хора, които са готови да признаят своя грях, Той бива притеглен от тях и Ги дарява с духовна помощ и благословение.

Фарисеите и книжниците са недоволни от това, че Исус се държи приятелски с хора, за които всички смятат, че са грешници. Те самите не са в състояние да покажат никаква милост към тези социални и морални несретници, но едновременно с това изпитват негодувание към Исус заради Неговата милост. Затова те веднага са готови да Го обвинят: „Тоя приема грешниците и яде с тях.“ Обвинението е наистина основателно и макар че те му придават осъдително значение, то показва изпълнението на Целта, заради която Господ Исус е дошъл на този свят!

В отговор на тяхното обвинение Господ Исус разказва три притчи: притчата за изгубената овца, притчата за изгубената драхма и притчата за блудния син.

Поуката от тези притчи цели да стигне право в сърцата на книжницише и фарисеите, които никога не са се чувствали разкаяни пред Бог, за да признаят, че наистина са загубени. Всъщност те са също толкова сериозпо загубени, колкото бирниците и Решниците, но упорито отказват да признаят това. Основната идея на тези три притчи се състои в това, че Вог изпитва истинска радост и задоволство, когато вижда разкаянието на грешниците, докато гордостта, която пречи на самонадеяните лицемери да признаят своето окаяно състояние, не Му доставя никакво удоволствие.

Други преводи на Лука 15:1: