за Христос

и да дойде този, който е поканил и теб, и него, и да ти каже: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще започнеш със срам да заемаш последното място.

Слушай Лука 14:9
Лука 14:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:9

Когато Господ Исус влиза в дома на фарисея, Той сигурно вижда как гостите се суетят около най-предните столове на трапезата, стремейки се да заемат по-първи и почетни места. Фактът, че Той също е гост, не възпира Исус да каже истината и да предупреди хората за опасността от славолюбието. Когато те поканят на обед, по-добре е да предпочетеш да седнеш на някое по-задно място, отколкото направо да се настаниш на един от предните столове. Когато заемеш някое предно място, винаги има опасност да бъдеш засрамен. Ако ние се чувстваме наистина смирени пред Бог, има само една посока, в която можем да се движим - нагоре. Исус ни учи, че е по-добре да се движим от по-долно към по-горно положение, отколкото да заемем направо горното място и после да се наложи да го освободим. Той Самият е живият пример за едно такова себеотрицание (фил. 2:58). Той смири Себе Си, а Бог Го възвиси. Всеки, който възвисява себе си, ще бъде смирен от Бог.

Други преводи на Лука 14:9:

тогава домакинът, който е поканил и двама ви, ще дойде и ще ти каже: Отстъпи мястото си на този човек. И ти, засрамен, ще станеш, за да се преместиш на последното място.
/Съвременен превод 2004/
и да дойде този, който е поканил и теб, и него, и да ти каже: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще започнеш със срам да заемаш последното място.
/Верен 2002/
и да дойде този, който е поканил и теб, и него, и да ти каже: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще започнеш със срам да заемаш последното място.
/Библейско общество 2000/
и дойде този, който е поканил и тебе и него, и ти рече: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще почнеш със срам да заемаш последното място.
/Протестантски 1940/
и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: отстъпи на тогова място; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място.
/Православен/
и дойде този който е поканил и тебе и него и ти рече: Дай место на тогова; и тогаз начнеш с усрамяване да захванеш последното место.
/Цариградски/
And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room.
/KJV/