за Христос

Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него по-почетен от теб

Слушай Лука 14:8
Лука 14:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:8

Когато Господ Исус влиза в дома на фарисея, Той сигурно вижда как гостите се суетят около най-предните столове на трапезата, стремейки се да заемат по-първи и почетни места. Фактът, че Той също е гост, не възпира Исус да каже истината и да предупреди хората за опасността от славолюбието. Когато те поканят на обед, по-добре е да предпочетеш да седнеш на някое по-задно място, отколкото направо да се настаниш на един от предните столове. Когато заемеш някое предно място, винаги има опасност да бъдеш засрамен. Ако ние се чувстваме наистина смирени пред Бог, има само една посока, в която можем да се движим - нагоре. Исус ни учи, че е по-добре да се движим от по-долно към по-горно положение, отколкото да заемем направо горното място и после да се наложи да го освободим. Той Самият е живият пример за едно такова себеотрицание (фил. 2:58). Той смири Себе Си, а Бог Го възвиси. Всеки, който възвисява себе си, ще бъде смирен от Бог.

Други преводи на Лука 14:8:

Когато те поканят на сватба, не сядай на най-почетното място, защото ако някой от поканените е по-важен от теб,
/Съвременен превод 2004/
Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него някой по-почетен от теб
/Верен 2002/
Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него по-почетен от теб
/Библейско общество 2000/
Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него по-почетен от тебе,
/Протестантски 1940/
кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почетен от тебе,
/Православен/
Кога те кани некой на свадба, не седай на първото место, да не би да е призовал и другиго по-почтен от тебе,
/Цариградски/
When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him;
/KJV/