за Христос

И не можаха да отговорят на това.

Слушай Лука 14:6
Лука 14:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:6

Макар и много да им се иска да кажат, че не е позволено, те нямат с какво да обосноват своя отказ и затова нищо не отговарят. И така, Исус изцелява мъжа и го пуска да си отиде. За Него това е едно милостиво дело, освен това Божествената любов никога не спира да извършва своите дела, включително и в събота ( Йоан 5:17). След това Исус се обръща към юдеите и ги пита дали, ако някое от техните животни падне в яма 6 съботен ден, те няма да го изтеглят. Те са заинтересовани да направят това, защото животното им струва пари. Но когато някой техен ближен страда, тях изобщо не ги е грижа и са готови веднага да заклеймят Господ Исус заради това, че му е помогнал. Макар и да виждаме, че те с нищо не могат да се противопоставят на ло-zukama на Спасителя, можем да бъдем сигурни, че думите Му са ги вбесили още повече.

Други преводи на Лука 14:6: