за Христос

И им каза: Ако падне оселът или волът на някого от вас в кладенец, няма ли той в същия час да го извлече и в съботен ден?

Слушай Лука 14:5
Лука 14:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:5

Макар и много да им се иска да кажат, че не е позволено, те нямат с какво да обосноват своя отказ и затова нищо не отговарят. И така, Исус изцелява мъжа и го пуска да си отиде. За Него това е едно милостиво дело, освен това Божествената любов никога не спира да извършва своите дела, включително и в събота ( Йоан 5:17). След това Исус се обръща към юдеите и ги пита дали, ако някое от техните животни падне в яма 6 съботен ден, те няма да го изтеглят. Те са заинтересовани да направят това, защото животното им струва пари. Но когато някой техен ближен страда, тях изобщо не ги е грижа и са готови веднага да заклеймят Господ Исус заради това, че му е помогнал. Макар и да виждаме, че те с нищо не могат да се противопоставят на ло-zukama на Спасителя, можем да бъдем сигурни, че думите Му са ги вбесили още повече.

Други преводи на Лука 14:5:

После се обърна към законоучителите и фарисеите: Ако синът ви или волът ви падне в кладенец, няма ли незабавно да го извадите оттам, дори денят да е събота?
/Съвременен превод 2004/
И им каза: Ако падне магарето или волът на някого от вас в кладенец, няма ли той начаса да го извлече в съботен ден?
/Верен 2002/
И им каза: Ако паднеше оселът или волът на някого от вас в кладенец, няма ли той веднага да го извлече в съботен ден?
/Библейско общество 2000/
И рече им: Ако паднеше оселът или волът на някого от вас в кладенец, не щеше ли той на часа да го извлече в съботен ден?
/Протестантски 1940/
След това им рече: кой от вас, ако осел или вол му падне в кладенец, няма веднага да го извади и в съботен ден?
/Православен/
И отговори на тех и рече: Кой от вас, ако би паднал оселът или волът му в яма, не би го на часа извлекъл в съботен ден?
/Цариградски/
And answered them, saying, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath day?
/KJV/