за Христос

защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми.

Слушай Лука 14:24
Лука 14:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:24

И така, след отказа на първоначално поканените първият списък на гостите става абсолютно безполезен.

Други преводи на Лука 14:24: