за Христос

И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен каза на слугата си: Излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук сиромасите, недъгавите, слепите и куците.

Слушай Лука 14:21
Лука 14:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:21

Когато слугата уведомява господаря си, че поканата му не е била приета от никого, господарят му го изпраща в града, за да покани „сиромасите, недъгавите, слепите и куците“. „Както природата, така и милостта не понасят вакуума“ - казва Бенгел. Може да се каже, че първите поканени представляват водачите на еврейския народ. Когато те отхвърлят евангелието, Бог решава да го изпрати на обикновените хора от улиците на Ерусалим. Много от тези хора се отзовават на поканата, но дори и след тяхното идване се оказва, че на трапезата остават още места. Затова господарят нарежда на слугата си да излезе „по пътищата и по оградите“ и да накара хората да дойдат. Тази заповед явно описва етапа, когато евангелието ще се благовестява на езичниците. Те няма да бъдат накарани да дойдат със силата на оръжието (както вече беше направено в историята на християнството), а със силата, на убеждението. Слугата трябва да използва силата на убеждаващата любов, с която да накара хората да влязат и да напълнят къщата на Господаря му.

Други преводи на Лука 14:21:

Слугата се върнал и разказал всичко на господаря си. Господарят се разгневил и му казал: Бързо обиколи всички улици и пътеки на града и доведи тук бедните, сакатите, слепите и куците.
/Съвременен превод 2004/
И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен каза на слугата си: Излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук бедните, недъгавите, слепите и куците.
/Верен 2002/
И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен каза на слугата си: Излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук бедните, недъгавите, слепите и куците.
/Библейско общество 2000/
И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен рече на слугата си: Излез скоро на градските улици и пътеки, и доведи тука сиромасите, недъгавите, слепите и куците.
/Протестантски 1940/
И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите.
/Православен/
И когато си дойде този раб разказа на господаря си това. Тогаз се разгневи стопанинът и рече на раба си: Излез скоро по улиците и пътищата на града, и доведи тука сиромасите и клосните и хромите и слепите.
/Цариградски/
So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.
/KJV/