за Христос

Друг каза: Купих си пет впряга волове и отивам да ги опитам; моля ти се, извини ме.

Слушай Лука 14:19
Лука 14:19

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:19

Следващият казва, че си е купил пет чифта волове и иска да ги изпробва. Той е типичен представител на онези, които поставят работата, заниманията си или търговията по-високо от призива на Бог. Третият казва, че се е оженил и затова не може да дойде. Той е пример за това, как семейните и социалните връзки могат да попречат на благовестието.

Други преводи на Лука 14:19: