за Христос

А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме.

Слушай Лука 14:18
Лука 14:18

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:18

Един от гостите на трапезата възкликва, че онзи, който ще участва в благословенията на Божието царство, ще бъде блажен. Може би той казва това, защото е впечатлен от принципите на поведение, които току-що е чул от Господ Исус, а може би неговото възклицание е продиктувано от най-обикновени чувства и в него да няма никакви по-дълбоки мисли. Независимо от всичко, Исус отговаря със забележката, че колкото и да е чудесно да ядеш хляб в Божието царство, за съжаление много от поканените ще се откажат от него, оправдавайки се с какви ли не глупави извинения. Исус описва Бог като човек, който е решил да даде голяма вечеря и е поканил на нея много гости. Когато яденето става готово, той изпраща слугата си, за да уведоми поканените гости, че всичко Вече е готово. Тези думи ни подсещат за великия факт, че Господ Исус е извършил съвършено делото на изкуплението при Голгота и че поканата на благовестието е възможна благодарение на това дело. Един от поканените се извинява, че не може да дойде, защото си е купил нива и иска да отиде да я види. Обикновено, когато човек купува нещо, той първо отива и го вижда и след това го купува. Но дори и така, случаят показва, че този човек предпочита една материална придобивка пред милостивата покана на Бог.

Други преводи на Лука 14:18:

Но всички поканени започнали да се извиняват. Първият казал: Току-що си купих нива и трябва да отида да я огледам. Моля те, приеми моите извинения.
/Съвременен превод 2004/
А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме.
/Верен 2002/
А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме.
/Библейско общество 2000/
А те всички почнаха единодушно да се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме.
/Протестантски 1940/
И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя; моля те, извини ме.
/Православен/
И начнаха всичките като на един ум да се отричат: Първият му рече: Нива купих, и нужда имам да излеза и да я видя; моля ти се, имай ме отречен.
/Цариградски/
And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused.
/KJV/