за Христос

И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: Елате, понеже всичко вече е готово.

Слушай Лука 14:17
Лука 14:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:17

Един от гостите на трапезата възкликва, че онзи, който ще участва в благословенията на Божието царство, ще бъде блажен. Може би той казва това, защото е впечатлен от принципите на поведение, които току-що е чул от Господ Исус, а може би неговото възклицание е продиктувано от най-обикновени чувства и в него да няма никакви по-дълбоки мисли. Независимо от всичко, Исус отговаря със забележката, че колкото и да е чудесно да ядеш хляб в Божието царство, за съжаление много от поканените ще се откажат от него, оправдавайки се с какви ли не глупави извинения. Исус описва Бог като човек, който е решил да даде голяма вечеря и е поканил на нея много гости. Когато яденето става готово, той изпраща слугата си, за да уведоми поканените гости, че всичко Вече е готово. Тези думи ни подсещат за великия факт, че Господ Исус е извършил съвършено делото на изкуплението при Голгота и че поканата на благовестието е възможна благодарение на това дело. Един от поканените се извинява, че не може да дойде, защото си е купил нива и иска да отиде да я види. Обикновено, когато човек купува нещо, той първо отива и го вижда и след това го купува. Но дори и така, случаят показва, че този човек предпочита една материална придобивка пред милостивата покана на Бог.

Други преводи на Лука 14:17: