за Христос

А когато даваш угощение, покани сиромаси, недъгави, куци, слепи;

Слушай Лука 14:13
Лука 14:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:13

Без съмнение гостите, които началникът на фарисеите поканва на трапезата си, са местните знаменитости и Исус веднага забелязва това. Той виж-9а, че сред тях не присъства нито един от непривилегированите хора в общността. Затова той използва случая, за да постанови един от най-важните принципи в християнството - че християнинът трябва да обича тези, които са отхвърлени от обществото и които не са в състояние да му се отплатят. Хората обикновено канят на гости приятелите си, роднините си и богатите си съседи, като винаги очакват от тях да получат нещо в замяна. За това не е нужно да имаш небесен живот, но той определено ти е необходим, ако искаш да показваш милост към бедните, недъгавите, куците и слепите. Бог ще даде специална награда на всички, които показват милосърдие към такива хора. И макар че тези хора не могат да ни се отплатят, Бог обещава да ни възнагради при възкресението на праведните, което е познато от Писанията и като първото Възкресение, когато ще възкръснат всички истински вярващи. Това ще стане в момента на Грабването, а така също, както ние смятаме, и в края на периода на Скръбта. Така че първото възкресение няма да се състои от едно-единствено събитие, а ще има няколко етапа.

Други преводи на Лука 14:13: