за Христос

Каза и на този, който Го беше поканил: Когато даваш обяд или вечеря, недей да каниш приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят и да ти бъде отплатено.

Слушай Лука 14:12
Лука 14:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:12

Без съмнение гостите, които началникът на фарисеите поканва на трапезата си, са местните знаменитости и Исус веднага забелязва това. Той виж-9а, че сред тях не присъства нито един от непривилегированите хора в общността. Затова той използва случая, за да постанови един от най-важните принципи в християнството - че християнинът трябва да обича тези, които са отхвърлени от обществото и които не са в състояние да му се отплатят. Хората обикновено канят на гости приятелите си, роднините си и богатите си съседи, като винаги очакват от тях да получат нещо в замяна. За това не е нужно да имаш небесен живот, но той определено ти е необходим, ако искаш да показваш милост към бедните, недъгавите, куците и слепите. Бог ще даде специална награда на всички, които показват милосърдие към такива хора. И макар че тези хора не могат да ни се отплатят, Бог обещава да ни възнагради при възкресението на праведните, което е познато от Писанията и като първото Възкресение, когато ще възкръснат всички истински вярващи. Това ще стане в момента на Грабването, а така също, както ние смятаме, и в края на периода на Скръбта. Така че първото възкресение няма да се състои от едно-единствено събитие, а ще има няколко етапа.

Други преводи на Лука 14:12:

Тогава Исус каза на фарисея, който го беше поканил: Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите, братята, роднините и богатите си съседи, защото и те на свой ред ще те поканят.
/Съвременен превод 2004/
Каза и на този, който Го беше поканил: Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят и да ти бъде отплатено.
/Верен 2002/
Каза и на този, който Го беше поканил: Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят и да ти бъде отплатено.
/Библейско общество 2000/
Каза и на този, който Го беше поканил: Когато даваш обед или вечеря, недей кани приятелите си, ни братята си, ни роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят, и ти бъде отплатено.
/Протестантски 1940/
А и на тогова, който Го бе поканил, рече: кога даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога, и да получиш отплата.
/Православен/
Казваше и на тогова който го беше призвал: Кога правиш обед или вечеря, недей кани приятелите си, ни братята си, ни роднините си, нито съседи богати; да не би те подобно и те поканили и ти бъде заплатено.
/Цариградски/
Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee.
/KJV/