за Христос

Но когато те поканят, иди и седни на последното място, и когато дойде този, който те е поканил, да ти каже: Приятелю, мини по-напред. Тогава ще имаш почит пред всички тези, които седят с тебе на трапезата.

Слушай Лука 14:10
Лука 14:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:10

Когато Господ Исус влиза в дома на фарисея, Той сигурно вижда как гостите се суетят около най-предните столове на трапезата, стремейки се да заемат по-първи и почетни места. Фактът, че Той също е гост, не възпира Исус да каже истината и да предупреди хората за опасността от славолюбието. Когато те поканят на обед, по-добре е да предпочетеш да седнеш на някое по-задно място, отколкото направо да се настаниш на един от предните столове. Когато заемеш някое предно място, винаги има опасност да бъдеш засрамен. Ако ние се чувстваме наистина смирени пред Бог, има само една посока, в която можем да се движим - нагоре. Исус ни учи, че е по-добре да се движим от по-долно към по-горно положение, отколкото да заемем направо горното място и после да се наложи да го освободим. Той Самият е живият пример за едно такова себеотрицание (фил. 2:58). Той смири Себе Си, а Бог Го възвиси. Всеки, който възвисява себе си, ще бъде смирен от Бог.

Други преводи на Лука 14:10:

Ето защо, когато те поканят на сватба, седни на най-скромното място. Когато дойде домакинът, той ще ти каже: Приятелю, премести се по-напред, на по-добро място. Така ще ти бъде оказана чест в присъствието на всички гости.
/Съвременен превод 2004/
Но когато те поканят, иди и седни на последното място и когато дойде този, който те е поканил, да ти каже: Приятелю, мини по-горе; тогава ще имаш почит пред всички, които седят с теб на трапезата.
/Верен 2002/
Но когато те поканят, иди и седни на последното място, и когато дойде този, който те е поканил, да ти каже: Приятелю, мини по-напред. Тогава ще имаш почит пред всички тези, които седят с теб на трапезата.
/Библейско общество 2000/
Но когато те поканят, иди и седни на последното място, и когато дойде този, който те е поканил, да ти рече: Приятелю, мини по-горе. Тогава ще имаш почит пред всички тия, които седят с тебе на трапезата.
/Протестантски 1940/
Но, кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: друже, премести се по-горе; тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе;
/Православен/
На кога те поканят, иди и седни на последното место, за да ти рече, кога дойде този който те е призовал: Приятелю, възлез по-горе. Тогаз щеш има слава пред тези които седят с тебе наедно.
/Цариградски/
But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.
/KJV/