за Христос

Христос изцелява в събота
Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от фарисейските водачи, те Го наблюдаваха.

Слушай Лука 14:1
Лука 14:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 14:1

В една събота началникът на фарисеите поканва Господ на гости в неговия дом. Тази покана не е продиктувана от искрено желание за гостоприемство, а е по-скоро опит от страна на религиозните водачи да намерят удобен случай да уличат Божия Син в грях. Там Исус вижда един човек, който страда от воднянка, болест, която причинява подуване вследствие натрупването на вода в тъканите. Спасителят, Който знае какво се крие в умовете на Неговите критици, ги запитва направо дали в събота е позволено да се изцелява.

Други преводи на Лука 14:1: